poulssons-kvarter

Velkommen til Poulssons Kvarter

Bak Poulssons Kvarter står et sterkt team av arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter med høye ambisjoner for bokvalitet. Resultatet er et mangfold av spennende leiligheter, i et nærmiljø som balanserer det landlige og det urbane, det historiske og det moderne.

Poulssons Kvarter ligger kun 10 minutter unna Oslo sentrum med kollektivtransport. Likevel er tanken at dette skal være et nabolag som det er verdt å bruke mye tid i, og få mest mulig ut av hver dag uten å måtte flytte for mye på seg.

- Det har vært veldig interessant å dykke ned i hvordan folk ønsker å bo fremover. Mange har blitt klima- og miljøbevisste i sine valg, sier Hedda Leivestad, sivilarkitekt og partner hos Add Arkitekter (tidl. Dyrvik). 

Den grunnleggende ideen med arkitekturen har vært å skape en naturlig sammenheng mellom omkringliggende boligområder, landskap, fjorden og parkområder. Elementer fra tidligere bebyggelse er tatt inn i nye fasader, og skaper en historisk forbindelse.

- En sentral del av prosjektet har vært å ta vare på stedets særpreg, og bygge rundt det grønne, sier Leivestad.

"VI KOMMER TIL Å BENYTTE KLASSISK MATERIALITET FOR Å SKAPE EN LINK MELLOM DET GAMLE OG DET NYE" 

Hedda Leivestad, sivilarkitekt Add Arkitekter


Arkitekt Hedda Leivestad mener det flotte landskapet som skal bære bebyggelsen vil være tydelig til stede gjennom hele prosjektet. Valg av miljøvennlige materialer og fokus på bærekraft viser en fremtidsrettet tilnærming til design og utvikling.

- Vi kommer til å benytte klassisk materialitet for å skape en link mellom det gamle og det nye. Derfor bruker vi blant annet tre og bekledningstegl, som finnes i vegetasjonen og bebyggelsen rundt, og som er motstandsdyktig i et nordisk klima, sier hun. 

Takformen tar med seg elementer fra de bevaringsverdige husene og Lagåsen i form av saltak. Flere av byggene i Poulssons Kvarter får saltak med lik bekledningstegl, og i samme farge, som både fasader og tak.

Både tilbaketrukket og påkoblet 

I Poulssons Kvarter er det et stort spenn i boligene, alt i fra en luksuriøs toppetasje med fantastiske takterrasser til compact living leiligheter, med en visjon om å skape et levende, sosialt fellesskap.

- Mer enn noen gang tidligere har vi utforsket nye boformer og en bredde av boligtyper på samme sted, sier Leivestad. 

Her finnes små leiligheter med velutstyrte fellesområder, spesielt utformet med tanke på førstegangskjøperen. Unge får mulighet til å eie sin egen leilighet, samtidig som de kan benytte seg av kinorom og andre sosiale møteplasser. 

Arkitektene har sett for seg at de som kommer til å bo i Poulssons Kvarter hovedsakelig bor i området, eller har bodd i nærheten tidligere.

"VI HAR TATT MED ELEMENTER FRA NATUREN UTENFOR INN I LEILIGHETENE, OG VALGT TO KONSEPTER FOR INTERIØRET" 

Merete Thranem, interiørarkitekt i Paulsen & Nilsen

Nabolaget vil også være et godt valg for folk som er klare til å flytte ut av sentrum, eller vil bytte fra hus til leilighet.

- Vi har tatt med elementer fra naturen utenfor inn i leilighetene, og valgt to konsepter for interiøret. Et lyst, beige, naturlig, og et mørkt, blågrått, urbant, forteller Merete Thranem Sundby, interiørarkitekt i Paulsen & Nilsen.

- Thranem Sundby vil særlig fremheve en vellykket kontrast mellom bruk av tre, som på en sober og delikat måte speiler naturen i omgivelsene, og en naturstein-inspirert keramisk flis, som henter opp det moderne og urbane.

"INTERIØRDESIGNET ER TIDLØST OG NØYTRALT, NOE SOM GIR PLASS TIL FOLKS EGNE PERSONLIGHETER OG LIV" 

Merete Thranem, interiørarkitekt i Paulsen & Nilsen

Dette unike boligkvartalet er tilpasset slik at mennesker i alle livsfaser skal kunne leve sin hverdag, med umiddelbar nærhet til det som betyr mest for dem. Det er kort vei til butikker, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, men her er sjø og skog like tilgjengelig. 

Interiørdesignet er tidløst og nøytralt, noe som gir plass til folks egne personligheter og liv. Det skal oppleves like aktuelt om 15 år som i dag. Å tenke bærekraft har vært førende hele veien, sier Thranem Sundby. 

Det har vært jobbet mye med planløsningene for å få maksimalt ut av tilgjengelig plass, og bygge på de naturlige forutsetningene i omgivelsene.

Mellom gamle trær og en ny t-banestasjon 

Poulssons Kvarter byr på en rekke forskjellige leiligheter og beliggenheter, som alle borger for en enklere, mer aktiv og sosial hverdag i nærmiljøet.

- Vi har vært inspirert av det grønne og luftige preget fra villaområdet som lå her tidligere. Nå er hagene blitt til parker og gårdsrom med kvartalsstruktur med det samme naturlignende preget, sier landskapsarkitekt i SLA, Camilla Lutro Kristensen. 

Høydeforskjellene i landskapet åpner for gode lysforhold, og utsikt mot fjorden og Fornebulandet.

- Bomiljøet skiller seg ut gjennom måten vi har fått den urbane arkitekturen til å harmonere med eksisterende topografi og satt byggene inn i en grønn kontekst der parken har sterk kobling til gårdsrommet, sier Lutro Kristensen.

"BOMILJØET SKILLER SEG UT GJENNOM MÅTEN VI HAR FÅTT DEN URBANE ARKITEKTUREN TIL Å HARMONERE MED EKSISTERENDE TOPOGRAFI" 

Camilla Lutro Kristensen, landskapsarkitekt i SLA

Leilighetene som ligger på bakkeplan har markterrasser og enkel tilgang til utearealene. Ved tilrettelegging for barnefamilier har det vært en bevisst tanke at barna skal kunne utforske, leke og utvikle seg med natur rett utenfor døren i trygge rammer.

- Naturen skal hele tiden være synlig, samtidig som vi bygger store kvartaler hvor forskjellige mennesker skal kunne utfolde seg sammen, men også kunne trekke seg tilbake, sier Lutro Kristensen. 

Uteområdene er fullt av plasser for sosiale sammenkomster og felles aktiviteter, men like fullt lune, skjermede steder hvor man kan være uforstyrret av annen aktivitet enn sin egen. Det aller meste er tilgjengelig til fots eller på sykkel. Stedet har svært gode kollektivforbindelser, og en flunkende ny t-banestasjon er på vei.